Spoedprocedure om voormalig huis Etty Hillesum aan te wijzen als monument

Etty Hillesum huis Gabriel Metsustraat 6

 

Jari Goedegebuure 28 april 2020, 20:09

 

Het voormalig huis van de Joodse Etty Hillesum wordt mogelijk gered van de sloop. Er is een spoedprocedure gestart om de panden in de Gabriël Metsustraat in Zuid aan te wijzen als gemeentelijke monumenten.

Een vastgoedinvesteerder die het pand onlangs heeft gekocht, wil het met twee belendende panden slopen om er nieuwbouw neer te zetten. Hillesum schreef haar befaamde oorlogsdagboeken in het huis op nummer 6. Het dagelijkse bestuur van stadsdeel Zuid heeft vanwege eerdere berichtgeving besloten om een procedure te starten tot het al dan niet aanwijzen van de panden op nummers 2-4-6 als gemeentelijk monumenten. Ook is er een verzoek ingediend door het Cuypers Genootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed. Omdat er voor de panden een bouwaanvraag loopt, wordt de procedure met spoed doorlopen. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders of het voormalige huis van Hillesum wordt aangewezen als monument.

 

Protest

Buurtbewoners en historici protesteren al ruim een jaar tegen de voorgenomen sloop van de huizen. Naast de historische waarde gaat het hen ook om de gevolgen van de bouwplannen. “Het wordt opgehoogd met een volledige etage waardoor het daglicht voor sommige bewoners minder wordt, er komt een uitbouw en bomen sneuvelen,” zei buurtbewoner Annemieke Bieringa eerder.

De in Middelburg geboren Hillesum (1914-1943) betrok in 1937 een kleine kamer in het huis en woonde er zes jaar. Nederland maakte in 1981 kennis met haar dagboeken onder de titel Het verstoorde leven waarin Hillesum schreef over de liefde, haar relaties en vriendschappen, de oorlog en het bestrij­den van haatgevoelens. Hillesum moest op haar 29ste naar Westerbork en werd eind 1943 in Auschwitz vergast.

Hillesum schreef zelf over het huis in haar dagboek. Door haar raam waardoor ze vaak naar buiten keek, zag ze de ijsbaan en het Rijksmuseum. ‘Al drie jaar leef ik in deze kamer, ik ben dankbaar voor iedere dag, dat ik er leef en werk,’ schreef ze.

 

Etty Hillesum in haar kamer aan de Gabriël Metsu­straat 6, 1939 (ca.).BEELD JOODSE HUIZEN