Educatie

Etty Hillesum in het onderwijs

Educatie is een belangrijk speerpunt van het EHOC. Zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs ontwikkelt het EHOC zelf educatief materiaal en participeert het EHOC in verschillende onderwijsprojecten.Voor scholieren die een profielwerkstuk maken of studenten die een paper of scriptie schrijven kan het EHOC ondersteuning bieden in de vorm van informatievoorziening en het wegwijs maken in de literatuur over Etty Hillesum.


Lespakket over Etty Hillesum voor havo en vwo

Het EHOC heeft  in 2018 een lespakket ontwikkelt dat bestemd is voor de bovenbouw van het havo en vwo. Dit lespakket bestaat uit een lesboekje met teksten, foto’s en verwerkingsopdrachten en is zeer goed te gebruiken bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands, filosofie en culturele- en kunstzinnige vorming (CKV). Voor het vak geschiedenis is het tevens goed te gebruiken als verdiepingsstof ter voorbereiding op het schriftelijk eindexamen.


Het lespakket is samengesteld door EHOC-medewerkster Lauda Maartens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: ehoc@info.nl

 

lespakket EHOC

Educatieproject Etty Hillesum Worden wie je bent

Een multidisciplinair educatieproject voor het PO

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Kunsteducatie Walcheren, Primas-scholengroep ontwikkelen samen met de kunstenaars Liesbeth Labeur, Bo de Jong en Anna de Bruyckere een educatieproject rondom het gedachtegoed van Etty Hillesum. Etty’s inzichten over de samenleving vormen de inspiratie voor dit multidisciplinaire project.

Het project bestaat onder andere uit een introductiefilm en het maken van een gezamenlijk kunstwerk, het schrijven van een brief aan jezelf en een gedaantewisselingsshow.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van VSB Cultuurfonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Moerman Promotie en Gemeente Middelburg.