Doneren

Bedrag

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in Middelburg is voor het realiseren van zijn doelstellingen geheel afhankelijk van giften en subsidies.  U kunt ons werk steunen door een eenmalige gift over te maken naar de bankrekening van het EHOC of door donateur te worden.  U kunt donateur worden door contact op te nemen met het EHOC, e-mail: info@ehoc.nl.

 

Donateurs ontvangen ten minste  twee maal per jaar het EHOC bulletin, waarin de activiteiten van het onderzoekscentrum in beeld worden gebracht. Donateurs worden uitgenodigd voor de evenementen die het EHOC organiseert, en krijgen korting op onze publicatiereeks ‘Etty Hillesum Studies’. De grootte van uw gift bepaalt u zelf.

 

De stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum is door de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen dat uw gift als aftrekpost kan worden aangemerkt.  

 

Het ANBI-nummer is: 105257. Het bankrekeningnummer van het EHOC is: 

NL 82 INGB 0007 1005 93.