Boeken

  Boeken

  Reeks Etty Hillesum studies

 

  Deel 2    Etty Hillesum in context

  € 18,50  

 

  Deel 3    Etty Hillesum in discours

  € 18,00

 

  Deel 4    Etty Hillesum in perspectief

  € 19,00

 

  Deel 5    Etty Hillesum in relatie

  € 23,90

 

  Deel 6    Etty Hillesum 1914-2014

  € 21,00

 

  Deel 7    Etty Hillesum weer thuis in Middelburg

  € 28,00

 

  Deel 8    Etty Hillesum in weerwil van het   Joodse  vraagstuk

  € 23,00

 

  Deel 9     Etty Hillesum en het pad naar     zelfverwerkelijking

 € 29,00

 

  Deel 10    Etty Hillesum en de contouren van haar

  tijd

 € 32,00

 

  Etty Hillesum., Het verstoorde leven

  € 15,00

 

  Etty Hillesum., Twee brieven uit Westerbork

   € 5,95

 

  Etty Hillesum., Dat onverwoestbare in mij

  € 10,00

 

  Etty Hillesum., Het Werk

  € 29,50

 

  ‘Wachten jullie op mij?’ Etty Hillesum in beeld

  (samengesteld door Ria van den Brandt en Klaas

   A.D. Smelik, 2e herziene druk)

   € 15,00

 

  Etty Hillesum., In duizend zachte armen. 

  Gedachten bij elke dag van het jaar

   € 15,00

 

   Janny van der Molen en K.A.D. Smelik., Ik zou

   lang willen leven

   € 18,50

 

   Smelik, K.A.D., Antisemitisme

    € 34,90

 

   Smelik, K.A.D., Herleefde tijd

   € 26,00

 

   Smelik, K.A.D., Geschreven leven

   € 24,50

 

   Smelik, K.A.D., De zeven levens van de

   Protocollen van de Wijzen van Zion

   € 19,99

 

   Smelik, K.A.D., e.a., Reading Etty Hillesum in 

   Context

   € 129,50

 

   Smelik, K.A.D. & A. Van Dixhoorn, Middelburg en

   de Mediene

   € 30,00

 

  Bergen, L., Albert Konrad Gemmeker. 

  Commandant van Westerbork

  € 18,95

 

Postcards

De postcards dagboekcitaten bestaan uit 3 setjes van 4 kaarten.

€ 2,50 + verzendkosten

Bestellen

De boeken en postcards kunt u bestellen bij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum zie : www.ehoc.nl/contact

Via e-mail: met vermelding van uw naam en adres.

Rekeningnummer EHOC: NL 82 INGB 0007 1005 93
t.n.v. – Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum – Middelburg.