CROWDFUNDCAMPAGNE

Help mee het Etty Hillesum huis te realiseren!

Wij vragen u namens de Stichting Etty Hillesum Huis Middelburg mee te helpen met het opzetten van het Etty Hillesum Huis. De unieke kans doet zich voor om nu, in het 75e bevrijdingsjaar, het verhaal en de nagelaten teksten van de Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum (1914 – 1943) voor iedereen tastbaar en toegankelijk te maken in het geboortehuis van Etty aan het Molenwater 77 in de Zeeuwse hoofdstad.

Om het Etty Hillesum Huis te realiseren zijn wij een internationale crowdfundcampagne gestart via GoFundMe. Hier vindt u meer informatie over de plannen en hoe u kunt bijdragen.

Wij zijn natuurlijk heel blij met iedereen die wil doneren en het mede mogelijk maakt dat wij in het najaar van 2021 onze deuren kunnen openen.

Etty Hillesum Onderzoekscentrum

Voor het onderzoek naar de oorlogsdagboeken en brieven van Etty Hillesum (1914-1943) die wereldwijd worden gelezen en bestudeerd richtte prof. dr. Klaas A.D. Smelik in 2006 binnen de Universiteit van Gent een onderzoekscentrum op: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum. In juni 2015 verhuisde het Etty Hillesum onderzoekcentrum naar Middelburg, de geboorteplaats van Etty Hillesum. Sinds 1 oktober 2019 wordt de functie van directeur van het EHOC vervuld door drs. Lotte Bergen.

Voor het onderzoek naar de oorlogsdagboeken en brieven van Etty Hillesum (1914-1943) die wereldwijd worden gelezen en bestudeerd richtte prof. dr. Klaas A.D. Smelik in 2006 binnen de Universiteit van Gent een onderzoekscentrum op: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum. In juni 2015 verhuisde het Etty Hillesum onderzoekcentrum naar Middelburg, de geboorteplaats van Etty Hillesum. Sinds 1 oktober 2019 wordt de functie van directeur van het EHOC vervuld door drs. Lotte Bergen.

Waarom het Etty Hillesum Onderzoekscentrum?

Op 13 juni 2006 werd aan de Universiteit Gent op Sint-Pietersplein 5 het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) opgericht en officieel geopend. Het Onderzoekscentrum coördineert en stimuleert onderzoek naar de oorlogsdagboeken en -brieven van Etty Hillesum (1914-1943). Hierin participeren onderzoekers van verschillende disciplines uit binnen- en buitenland. Door centraliserend op te treden fungeert het Onderzoekscentrum als een contactforum, dat de studie naar de nagelaten geschriften van deze bijzondere auteur via website en digitaal archief wereldwijd zichtbaar maakt. Op 1 oktober 2015 werd het nieuwe Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg geopend door de burgemeester van de stad, waar Etty Hillesum 101 jaar eerder werd geboren.

Etty Hillesum (1914-1943)

Esther (Etty) Hillesum werd op 15 januari 1914 in haar ouderlijk huis, Molenwater 77, te Middelburg geboren. Haar vader Levie (Louis) Hillesum was daar sinds 1911 werkzaam als leraar klassieke talen. Op 7 december 1912 was hij in Amsterdam getrouwd met haar moeder Riva (Rebecca) Bernstein, die zich toen ook in Middelburg vestigde. Haar vader was op 25 mei 1880 in Amsterdam geboren als jongste van de vier kinderen van de koopman Jacob Samuel Hillesum en zijn echtgenote Esther Hillesum-Loeza. Etty is dus naar haar grootmoeder van vaderszijde vernoemd. De familie woonde toen in de Sint Antoniesbreestraat 31.

 

 

Louis Hillesum studeerde na de middelbare school klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1902 deed hij zijn kandidaats- en in 1905 zijn doctoraalexamen (allebei cum laude). Op 10 juli 1908 promoveerde hij op het proefschrift De imperfecti et aoristi usu Thucydidis (eveneens cum laude). ‘Middelburg’ was zijn eerste aanstelling als leraar. In 1914 werd hij leraar klassieke talen op het Hilversumse gymnasium, maar door doofheid aan één oor en een gebrekkig gezichtsvermogen kreeg hij ordeproblemen met de grote klassen daar. Daarom ging hij in 1916 naar het kleinere gymnasium in Tiel. In 1918 werd hij leraar klassieke talen en conrector in Winschoten. In 1924 werd hij in dezelfde functies aan het gymnasium te Deventer aangesteld, waarvan hij op 1 februari 1928 de rector werd. Deze functie heeft hij bekleed, totdat hij op 29 november 1940 hiervan op verlangen van de bezettende overheid werd ontheven.

Nieuws & Activiteiten

Etty Hillesum Bibliografie