Huis waar Etty Hillesum haar dagboeken schreef wordt gesloopt

Etty Hillesum huis Gabriel Metsustraat 6

In het jaar dat we herdenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en we onze vrijheid vieren is het onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam de sloop van een tastbare herinnering aan die oorlogsperiode heeft goedgekeurd. Gabriël Metsustraat 6, het huis waar de in Middelburg geboren Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum (1914-1943) tijdens de […]